Een speciaal computerprogramma ondersteunt kinderen die door hun migratieachtergrond achterlopen in hun taalontwikkeling.
Een speciaal computerprogramma ondersteunt kinderen die door hun migratieachtergrond achterlopen in hun taalontwikkeling. (Foto: Huiswerkbegeleiding Nijverdal)

Bundeling krachten voor ontwikkeling

VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn (onderdeel van Stichting De Welle) heeft in samenwerking met de NT2 begeleider/taalcoach en Kennis Educatie Centrum een pilot georganiseerd in de gemeente Hellendoorn. Doel was te kijken of kinderen van statushouders en uit de minimagroep baat hebben bij extra begeleiding tijdens het basisonderwijs.

Door Annemieke van Ipenburg

Hellendoorn/Nijverdal In vier maanden tijd hebben de kinderen kennis gemaakt met een digitaal ­programma dat hen ondersteunt met de Nederlandse taal. “De ervaringen waren zo positief, dat we nu bezig zijn een projectplan te schrijven om een groep kinderen een jaar lang te begeleiden,” vertelt Ingrid Aaltink, eigenaar Kennis Educatie Centrum. “Het programma vult gaten die de kinderen nog hebben in hun taalontwikkeling en sluit aan op alle methodes die de basisscholen hanteren. Het programma kan dus prima naast de methode gebruikt worden. De opzet is elk kind in zijn eigen tempo op niveau te krijgen en aan te laten sluiten op het beoogde niveau van de klas.”

Onveilige situaties

“Naast het feit dat statushouderkinderen eigenlijk per definitie een achterstand in de Nederlandse taal hebben, constateerden we dat er redelijk veel kinderen zijn, die langdurig in onveilige situaties hebben gezeten en daardoor geen eigen basistaal hebben,” vertelt Henk Veenstra, coördinator VluchtelingenWerk. “Als je geen basistaal hebt, is het veel lastiger een andere taal te leren. Extra ondersteuning kan dan dus zeker welkom zijn.”

Veel aandacht in media

De laatste tijd is er veel te doen over het niveau van de Nederlandse taal bij (met name) basisschoolleerlingen. Lezen vinden ze niet leuk en dat zou voor een deel worden veroorzaakt door ‘begrijpend lezen’. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, hoewel mijn boekwurmen en ikzelf daar geen last van hebben (en begrijpend lezen vinden we écht niet leuk!). Daarnaast ontstaat een tweedeling in de maatschappij tussen ouders die zich huiswerkbegeleiding kunnen veroorloven en zij die dat niet kunnen. “Wat wij bij onze doelgroep ook zien is dat een deel van de ouders niet het vermogen heeft zelf hun kinderen te begeleiden. We hebben het afgelopen jaar taalondersteuning aangeboden, maar zagen de vraag al gauw verschuiven naar huiswerkbegeleiding, vooral voor jongeren die door hun taalachterstand het schoolniveau niet aan kunnen. Daarom hebben het Kennis Educatie Centrum Nijverdal, de NT2 begeleider/taalcoach en wij de handen ineen geslagen en gaan we een groep kinderen uit de minima groep extra ondersteuning geven, zodat zij een betere start op het vervolg onderwijs krijgen.”

“Steeds meer jongeren met een migratieachtergrond studeren toch op een hogeschool of universiteit,” zegt Ingrid. “Dat realiseren zij vaak door het stapelen van diploma’s. Als wij die leerlingen een betere start op het voortgezet onderwijs kunnen geven is dat natuurlijk prachtig. Er is niets mis met het stapelen van diploma’s, kinderen zonder migratieachtergrond doen dat ook wel, maar als het noodzakelijk is, omdat jouw beheersing van het Nederlands niet goed genoeg is, door jouw migratieachtergrond, dan is dat jammer. Er zijn zoveel mooie programma’s om die kinderen te ondersteunen en ik ben blij dat we deze stap zetten.”

Kennis Educatie Centrum en Huiswerkbegeleiding Nijverdal is gespecialiseerd in het ondersteunen van leerlingen op elk niveau, van basisonderwijs tot hogeschool. Naast diverse programma’s die Ingrid gebruikt heeft zij een aantal professionele begeleiders tot haar beschikking, zodat elke leerling precies die aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. Bel Ingrid voor meer informatie op 06 319 667 62.

VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn zet zich al jaren in voor een goede integratie van statushouders in de Hellendoornse samenleving met bijvoorbeeld het leren van de Nederlandse taal en het begrijpen van onze cultuur. Bel voor meer informatie Henk Veenstra op 06 575 599 42.

Meer berichten