<p>Ine Nijveld en Jacob Heitman wijzen plukjes hei aan op de Zunasche heide. (Foto:Leo Polhuijs)</p>

Ine Nijveld en Jacob Heitman wijzen plukjes hei aan op de Zunasche heide. (Foto:Leo Polhuijs)

(Foto:Leo Polhuijs)

Zunasche heide bloeit weer op

Het herstelproject voor de Zunasche heide is bijna klaar. Kern van het project is de verbinding tussen de Sallandse Heuvelrug en de lager gelegen gebieden. 

Door Leo Polhuijs

ZUNA - Ine Nijveld mag als boswachter van Staatsbosbeheer ook de Zunasche heide tot haar werkgebied rekenen. ‘’Kijk,‘’ wijst ze: ‘’Hier zie je de blauwe knoop. En daar: een uitgebloeide orchidee. En daar: een gele ratelaar. Verbazingwekkend hoe snel de natuur zich herstelt. Maar je ziet ook overal berkjes uit de grond schieten. Dat is minder. ’’ Projectleider Jacob Heitman van Staatsbosbeheer vult aan: ‘’Als daar niets tegen gedaan wordt, is het gebied binnen de kortste keren dichtgegroeid en verliezen we het open karakter dat zo belangrijk is voor de biodiversiteit. Hoewel het 130 hectare grote gebied ‘’Zunasche heide’’ heet, staan er nog slechts hier en daar kleine plukjes heide. Maar waar vroeger eentonig grasland overheerste, zijn stukken grond ingezaaid en komen bloemen en planten terug die je voorheen niet zag. Zij trekken insecten aan en ook de weidevogels komen weer terug. Ook de hei zal weer meer te zien zijn.’’ Partners binnen het herstelproject zijn behalve Staatsbosbeheer de provincie Overijssel, landbouworganisatie LTO en het waterschap Vechtstromen in samenwerking met de gemeenten Rijssen – Holten, Hellendoorn en Wierden. Staatsbosbeheer voert het project uit in opdracht van de provincie in het kader van het Natura2000-programma voor natuurherstel. Een deel wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling.

Weidevogels

Een deel van het gebied was al natuur. Ine Nijveld: ‘’Deze was echter erg versnipperd. Door de stukken nu weer met elkaar te verbinden, ontstaat een groter aaneengesloten geheel met meer biodiversiteit.’’ Om de openheid van het gebied te vergroten, zijn enkele houtsingels verwijderd. Aan de ‘’Rijssense kant‘’ komen enkele van deze boomwallen terug. Heitman: ‘’In dit gedeelte is in overeenstemming met een agrarisch bedrijf grond aangekocht om de natuur terug te brengen. Afgegraven grond is niet uit de streek verdwenen maar bij boerenbedrijven terechtgekomen. Een doelstelling van dit project is ook het behoud van kwelwater. Belangrijk in verband met de verdroging van de natuur, die steeds verder gaat.’’ De Blokkendijk, die dwars door het gebied loopt, blijft openbaar, al wordt wel nagedacht over verkeersremmende maatregelen. De naamloze zandweg zijwaarts van de Blokkendijk verliest zijn openbare karakter. Vanaf de Lichtenbergerweg bij de bebouwde kom van Rijssen komen een recreatief fiets- en wandelpad en een parkeerplaats. Verder wordt de pingoruïne, een overblijfsel uit de ijstijd, beter zichtbaar. In overleg met de historische Kring Hellendoorn – Nijverdal worden de grenzen van de oude marken weer zichtbaar door zwerfkeien.

Meer berichten